Safesnap – säker lagring via din kameraapp

I dagens digitala samhälle används foton i allt högre grad för att dokumentera händelser som sker. Det kan röra sig om sig om inspektion av känsliga objekt som skall dokumenteras, personal inom vård & omsorg som behöver foton som minnesanteckningar eller kanske lärare och handledare på en skola som dokumenterar vardagen för att dela med sig till elevens föräldrar.

Smartphones och surfplattor är naturliga arbetsredskap idag. De är smidiga verktyg som möter många av de behov som användarna har. Samtidigt är de sårbara verktyg då det kan vara svårt att ha kontroll över var filer på en smartphone eller surfplatta tar vägen. Detta är extra känsligt inom offentlig sektor där det finns lagar och regler att förhålla sig till i form av OSL (offentlighets- och sekretesslagen), NIS-direktiv etc. 2018 infördes också GDPR vilket innebär att data om en person inte får lagras utan dennes medgivande, vilket kan skapa utmanande situationer för såväl offentlig som privat verksamhet som har ett stort dokumentationsbehov.

Safesnap i praktiken

Dagens digitala lösningar är bra, och skapar möjligheter som inte var tänkbara för bara några år sedan. Precis som man skall dra nytta av möjligheterna så är det också viktigt att man är medveten om utmaningarna som finns. Utöver de regler som finns kring lagring av data etc. så finns också möjligheten att molntjänster och telefoner hackas. Vissa tredjepartsappar kräver tillgång till telefonens filer och det är svårt att veta hur deras säkerhet ser ut.

För att lösa detta skapade vi Safesnap. Med Safesnap kan användaren ta bilder, filma eller spela in ljud utan att filerna sparas lokalt på telefonen eller i molnet. Istället hamnar filerna på det av organisationens valda lagringsutrymme inom deras eget nätverk. Safesnap hjälper er att ta kontroll över vart varje fil tar vägen och vem som ska få tillgång till den.

När användaren fotograferar eller filmar med Safesnap laddas filen upp till organisationens förutbestämda utrymme. Detta sker per automatik och även stora filer synkroniseras med enkelhet på ett säkert sätt. Eftersom filerna synkroniseras automatiskt kommer Safesnap upplevas ungefär som de molntjänster man redan använder sig av idag, skillnaden är att användaren och organisationen har full kontroll över var filerna finns och hur lång tid de ska få finnas. Ett vanligt problem för många organisationer är gallring av gamla filer. Därför kan man ställa in hur lång tid en fil ska sparas. Detta är en extra säkerhetsaspekt då man kan se till att känsliga filer försvinner om någon till exempel råkar tappa sin telefon.

Safesnap hjälper dig helt enkelt att på ett säkert sätt dokumentera och automatiskt synkronisera filer mellan olika plattformar. Du får full kontroll över var dina filer tar vägen och skyddar filerna från att komma i orätta händer.

Vid frågor kontakta
Johan Nilsson
johan.nilsson@promobility.se
070  354 76 31

 

Promobility är en IT-partner inom mobilitet och Mobil IT. Vi arbetar med Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management (UEM), IT-säkerhet, iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

© Copyright 2020 Promobility