Mobila Lösningar

Mobila lösningar, eller appar, är idag ett viktigt steg både i digitaliseringen och i effektiviseringen hos alla företag. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt mobila lösningar, implementerar dem i deras miljö och ser till att lösningen fungerar över tid. I vårt arbete sätter vi alltid säkerheten i fokus.  Vi utvecklar appar för IOS, Android samt webb.

Standardlösningar

Idag har många IT-system tillhörande mobila applikationer som kan användas för att utföra de viktigaste funktionerna i respektive system, så kallade standardappar. För att våra kunders användare skall kunna använda de mobila applikationerna krävs att IT-miljöer och distributionskanaler konfigureras på rätt sätt och med bibehållen säkerhet. Vi hjälper våra kunder att se till att de mobila applikationerna kan användas på ett enkelt och smidigt sätt.

Kundunika lösningar

Vi tar också fram kundunika mobila lösningar som är skräddarsydda för våra kunders verksamhet för att uppnå maximal effektivitet och för att stärka ett varumärke. Vi kan vara med hela vägen från kravställningsarbetet för att säkerställa att verksamhetsbehovet och möjligheterna i befintliga IT-system möts, vi kan ta fram ett lösningsförslag med tillhörande prototyp och vi kan självklart implementera och förverkliga lösningen. Vi arbetar långsiktigt med våra kunder och vill utvecklas tillsammans med dem över tid. Därför föreslår vi alltid en förvaltningsmodell efter att lösningen är levererad för att säkerställa att den fungerar över tid och alltid är aktuell.

App Center of Excellence

Tjänsten ”App Center of Excellence” är en standardtjänst för kunder som utvecklar sina appar själv i hög grad, men som behöver stöd i olika delar av utvecklingsprocessen och livscykelhanteringen. Här finns tillgång till en lång och gedigen utvecklarkompetens som vi vävt samman med våra kompetenser inom säkerhet och mobil arkitektur. Den stora fördelen för kunden är att vi ser på mobilitet som en helhet snarare än enskilda komponenter som lever sitt eget liv. Detta förstärker och kvalitetssäkrar helheten i arbetet med att utveckla och förvalta appar – med syfte att nå ett så bra slutresultat som möjligt. Vi erbjuder ett SLA för att kunden skall få tillgång till nödvändig kompetens när den behövs.

Tjänsten innehåller

  • Support och omvärldsbevakning
  • Utvecklingsresurser
  • Appsäkerhet
  • Appdistribution
  • Företagsanpassning av appar

Promobility är en IT-partner inom mobilitet och Mobil IT. Vi arbetar med Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management (UEM), IT-säkerhet, iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

© Copyright 2020 Promobility