Managerade Tjänster

Komplexiteten att internt leverera kompletta digitala arbetsplatsfunktioner kräver numera betydligt större arbetsinsatser och kompetens med redundans i vardagen. Med större manageringsbehov, säkerhetskrav och fler verksamhetskritiska mobila applikationer tar detta mycket kapacitet hos i huvudsak IT avdelningen. Genom våra managerade erbjudanden inom Mobil IT skapar vi möjligheter för våra kunder att få mer tid till att stödja verksamhetens behov att utveckla och digitalisera sina verksamheter för att uppnå effektivitet och inte minst ta kundupplevelserna till nya nivåer.

Appgranskning

Den genomsnittliga användaren har en liten förståelse för vilken information en app ska få ha tillgång till och varför. Det är ett stort ansvar som läggs på användarna och man behöver flytta ansvaret från dem. Ett allvarligt dataläckage är bara en felklickning bort.

Läs mer

 

Promobility är en IT-partner inom mobilitet och Mobil IT. Vi arbetar med Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management (UEM), IT-säkerhet, iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

© Copyright 2020 Promobility