Hårdvara

Vi hjälper våra kunder att smidigt hantera många mobilanvändare och att minimera de administrativa processerna. I vårt helhetsåtagande ansvarar vi för en kundanpassad och bekymmersfri helhetslösning som omfattar allt från strategisk rådgivning, kundtjänst, inköpsmetodik, kundanpassade leveranser till service, support och säker återvinning. I korthet består vårt erbjudande av 5 processer som ser ut som följande: 

 1. Policy
  Kundunik strategi, sortiment och tjänster. 
 1. Inköp
  Kundunik paketering med utvalda tillbehör. Abonnemang och växeltjänster. Startklar och förkonfigurerad hårdvara. Avancerad och flexibel orderkonfigurator för unika orderflöden. Löpande återkoppling beställare, slutanvändare. Attestfunktionalitet. 
 2. Service & support
  Mobilitetsgaranti, konfigurerad, startklar ersättningsmobil dagen efter. Serviceavrop Slutanvändarsupport. 
 3. Administration
  Inventariehantering. Full kontroll på användare, telefoner och abonnemang. Avancerad beställning, enkel beställning av komplexa tjänster. Integration mot operatör och serviceverkstäder. 
 4. Miljö/återvinning
  Integrerad återvinning, säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt.

 

På många företag görs allt ovanstående separat. Man använder en leverantör för abonnemang och telefonväxlar, en annan leverantör av hårdvara samt service. Inventariet ska någon på företaget hålla reda på. Genom att integrera alla marknadens parter, ex. operatörer, tillverkare, växelleverantörer och serviceverkstäder skapar Promobility den mest effektiva lösningen för att ni som kund ska få minimalt med administration, bättre service, kontroll och framförallt lägre kostnader.  

Tillsammans med kunden tar vi fram en skräddarsydd lösning efter kundens behov. Med vårt inköpsverktyg kommer kunden sedan enkelt kunna välja på förutbestämda produkter. Vi levererar sedan startklar och konfigurerad hårdvara så medarbetaren kan komma igång på en gång. Om något skulle krångla eller gå sönder sköter vi service och support.  

Promobility tar ansvar under hårdvarans hela livscykel. Från inköpsbeslut till säker miljöåtervinning. Varje telefon som återvinns minskar er CO2 påverkan med 30 kilo i CO2-utsläpp jämfört med att producera en ny, vilket motsvarar en bilresa från Stockholm till Gävle. Innan telefonen skickas till återvinning tömmer vi den på all data. Detta kan vi också hjälpa till med när en telefon ska tas över av en anställd eller säljas vidare, så eventuell företagsinformation inte hamnar i fel händer. Vår ambition är det ska vara enkelt, ekonomiskt, säkert och miljövänligt för våra kunder att förvalta sin utrustning. 

Det här är bara början. Vi utvecklar ständigt tjänster som förenklar för våra kunder. Vi berättar gärna mer om hur vi kan göra vardagen smidigare på ditt företag, så hör av dig till oss. 

Vid frågor kontakta

Stefan Axell
stefan.axell@promobility.se
070-3547616

Promobility är en IT-partner inom mobilitet och Mobil IT. Vi arbetar med Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management (UEM), IT-säkerhet, iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

© Copyright 2020 Promobility