Sveriges bästa arbetsplats inom Mobil IT

Om oss

Vårt Promobility

Företag och offentliga organisationer kommer genomgå stora förändringar i den alltmer digitaliserade världen. Konkurrensen ökar både från stora globala aktörer till nya konkurrenter som med hjälp av digitaliseringen kommer in på nya marknader. Vi kommer se nya aktörer på marknaden likväl som att befintliga kommer få utmaningar att överleva. Stor del av denna utveckling påverkas av digitaliseringen och dess möjligheter.

Promobility är ett oberoende specialistbolag som agerar rådgivare inom mobila IT lösningar och hur de kan förbättra kundupplevelsen och effektivisera processer. Vi utför tjänster både för kunder och partners.
Vi ska hjälpa företag och offentliga organisationer att skapa värde i flera dimensioner genom effektiva och innovativa mobila IT lösningar.

Idag ser vi att stor del av den befintliga IT budgeten kommer direkt från verksamheten och den mest logiska förklaringen är att konkurrensen ökar med hög hastighet. Verksamheterna måste vara snabbfotade i sitt digitaliseringsarbete både vad det gäller kundupplevelse som att effektivisera många av sina processer. Vi vill hjälpa våra kunder med strategisk rådgivning som att erbjuda managerade och kostnadseffektiva tjänster inom Mobil IT som ska frigöra både kompetens, kapacitet och ekonomi internt så att IT avdelningen kan stödja verksamheterna än mer i det viktiga digitaliseringsarbetet.

Promobility ingår i privatägda Huset Invest AB. Genom Huset Invest har Promobility en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer. Huset Invest ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv, och är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer.

Vision

Vår vision i 3 steg

1
Uppdraget

Vårt uppdrag på marknaden är att vara rådgivare på Mobila lösningar och hur de kan förbättra kundupplevelsen, automatisera och effektivisera processer samt utföra tjänster för våra kunder och partners.

2
Ledare

Promobility ska vara ledande aktören i Sverige på ”Managerad Digital Arbetsplats”. Vi ska hjälpa företag och organisationer att skapa värde i flera dimensioner med digitaliseringens möjligheter inom området Mobil IT.

3
Kunden

Vi ska skapa värden för kundens kund, vår kunds medarbetare och ägare genom effektiva och användarvänliga mobila IT funktioner

Mobil it bild

Mobil IT

Mobilitet börjar etablera sig hos företag och myndigheter som en del i den interna digitala arbetsmiljön. För att ta nästa steg i utvecklingen behöver man en tydlig mobilitetsstrategi både gällande teknisk infrastruktur som för verksamhetslösningar. Man behöver kunna managera mobila applikationer för distribution och uppdateringar samt hantera säkerheten. När man har ovanstående på plats kan man börja med mobila applikationer för ökad effektivitet och för bättre kundupplevelser. Hos många företag och offentliga verksamheter behövs också gränssnitt för att kunna etablera mobila partnerapplikationer t ex inom hemtjänst och andra områden som kräver säkra mobila funktioner.

Promobility är en IT-partner inom mobilitet och Mobil IT. Vi arbetar med Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management (UEM), IT-säkerhet, iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2021 Promobility