Strategi och riskhantering

Rätt investeringar i rätt ordning

Om vi är överens om att IT-säkerhetsrisker är ett faktum, är då din verksamhet i riskzonen? Ja! Är alla verksamheter i samma riskzon? Nej!

Att nå snudd på perfektion i sitt IT-säkerhetsarbete är en kostsam investering och i många fall helt onödig. Din verksamhet skall har rätt skydd, med grundinställningen att investeringen inte skall överstiga risken.

En sund IT-säkerhetsstrategi bygger på att man har kontroll på sina risker och dimensionerar säkerhetskontroller i linje med detta. Promobility kan hjälpa er verksamhet att lägga en strategi för er IT-säkerhet där teknikval, processer och medvetenhet är centrala komponenter. Beroende på ert utgångsläge kan vi vara behjälpliga i olika delar i arbetet.

 

  • Förstudie

Få kontroll på ert utgångsläge och definiera det önskade målläget för att få en bild över vilka åtgärder som behöver genomföras. Vi hjälper till att titta på teknik, processer och medvetenhet. Förstudien levererar en konkret handlingsplan över vilka rekommenderade åtgärder som behövs för just er verksamhet.

  • Kvantitativ riskanalys

Om olyckan är framme, vad skulle det få för konsekvenser för verksamheten? Vi hjälper er att identifiera vilka risker verksamheten är utsatt för och kvantifierar konsekvensen. Ni får då ett konkret värde i pengar som kan ställas mot investeringar för att kunna prioritera och ta rationella investeringsbeslut.

  • Strategi

Att genomföra allt på en gång är troligen att ta sig vatten över huvudet. Låt oss hjälpa er att lägga en IT-säkerhetsstrategi som är balanserad och i linje med hotbild och andra IT-strategiska initiativ. Det skapar kontroll och ger bättre resultat i slutändan.

 

Våra teknikområden

Vår expertis inom IT-säkerhet specialiserar sig på moderna IT-lösningar. Vi verkar inom områdena cloud, webb, mobila appar, IoT och moderna klienter (iOS, Android, Windows).

LÄS MER

5 tips för hållbar digital säkerhet

Låt inte säkerhet vara ett hinder för digitaliseringen. Skapa kontroll, skydda er och kör för guld!

Lär dig mer

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility