Säkerhetstest smartphone

Är era smartphones skyddade mot sofistikerade angrepp? Här är tjänsten som svarar på den frågan!

Ingen känslig data i era smartphones?

De illasinnade i vår omvärld tar den enklaste vägen för att nå sitt mål. Smartphones är en angreppsvektor som har ökat explosionsartat de senaste åren och förutspås att fortsatt öka. Och ofta är det är inte innehållet i en enskild smartphone som är målet, målet är att använda en smartphone för att komma åt resten av IT-miljön. Då spelar det ingen roll vilken information som finns på enheten.

Verklighetsbaserat och relevant

Idag finns det inte några standardiserade verktyg för att säkerhetstesta smartphones. Därför har vi byggt våra egna. Detta gör vi genom vår expertkompetens och erfarenhet inom området, vilket har resulterat i en rad olika verktyg för att kunna simulera vanligt förekommande angreppsmetoder mot smartphones i omvärlden, både för iOS och Android. Testerna blir då verklighetsbaserade och relevanta.

Vad ger Säkerhetstest smartphone?

Hela syftet med tjänsten är att testa motståndskraften för sofistikerade angrepp – ett angrepp som är riktat mot er organisation. Efter genomfört test så får ni en bild över hur bra skydd ni har idag, och framförallt, förslag på hur ni ytterligare kan förbättra erat skydd.

LÄR DIG MER

Så här arbetar ni med Mobile Threat Detection

Se vårt webinar hur man arbetar taktiskt med upptäckt och isolering av hot mot mobiltelefoner.

Se reprisen

SÄKERHETSTEST SMARTPHONE

Hur går det till?

1

Angrepp

Vi testar iOS- och Androidenheter som är anslutna till er miljö.

2

Dokumentation

Vi dokumenterar hela processen

3

Presentation av testresultat

Vi går igenom testresultatet med er så ni skall förstå sammanhanget

4

Förslag på förbättringar

Vi ger förslag på förbättringar

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility