Promobilitys säkerhetstjänster

För oss på Promobility är det viktigt att ni som kund får den hjälp och stöttning ni behöver för att få en säker Mobil IT som stödjer verksamhetens behov och strategi, samt ger de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta både säkert och effektivt. Vi har här samlat våra säkerhetserbjudanden som ger er allt från rådgivning till färdiga lösningar och tjänster. 

Innehåll: 

Paketerade tjänster och lösningar 

 • Mobile Device Management som tjänst 
 • Mobile Threat Detection som tjänst 
 • Kvalitetssäkring MDM 
 • Safesnap – den säkra kameraappen 
 • Appgranskning 
 • Vitlista som tjänst

Förvaltningstjänster 

 • Förvaltning Mobile Device Management 
 • Förvaltning Mobile Threat Detection 
 • Övervakning (mobility SOC) 
 • Support 

Rådgivning- och konsulttjänster 

 • Strategi 
 • Processer och arbetssätt 
 • Teknisk rådgivning 
 • Teknisk konsulting 
 • Utbildning 
 • Omvärldsbevakning 

Paketerade tjänster och lösningar 

MDM som tjänst 

Promobility har utvecklat en standardiserad MDM-tjänst där ni som kund får en kostnadseffektiv och säker plattform att utveckla hela er mobila IT-miljö på. Grundläggande och säker konfiguration och uppsättning baserat på många års erfarenhet inom området tillsammans med ett heltäckande förvaltningsansvar inklusive licenser gör tjänsten lätt att köpa och etablera. Ni betalar endast en månadskostnad per enhet som är ansluten. 

Mobile Threat Detection som tjänst 

Säkra upp era mobila enheter och minska risken för att data läcker till orätta händer! Med Mobile Threat Detection som tjänst levererar vi ett skydd till ditt företags mobila enheter som med avancerad teknik och maskininlärning aktivt ingriper mot hot och onormalt beteende. Vi tar hand om etablering och utrullning av tjänsten, förvaltar plattformen samt bevakar och analyserar incidenter – allt för att skapa ett robust skydd som ständigt förbättras över tid. 

Kvalitetssäkring MDM 

Att man har ett MDM-system etablerat i verksamheten betyder inte att man per automatik är skyddad mot säkerhetshot på sina smartphones. Det är viktigt att installation, och framförallt konfiguration av MDM-systemet är korrekt utfört för att minimera risker för sårbarheter. Med tjänsten ”Kvalitetssäkring MDM” utför Promobility penetrationstester på era smartphones för att på så sätt upptäcka sårbarheter och säkerhetsluckor i er Mobila IT-miljö. Ni får en kvalitetssäkring av ert MDM-system och ett kvitto på det faktiska skyddet ni har, inte bara det ni tror att ni har! Ni får även en förståelse för vad MDM inte skyddar mot och vi ger förslag på hur ni kan täppa till även dom luckorna.  Vi hjälper er att se över konfigurationen av MDM-systemet och föreslår eventuella konfigurationsförändringar baserat på externa rekommendationer samt egen mångårig erfarenhet, allt för att öka säkerheten ytterligare.  

Safesnap – den säkra kameraappen 

Få samma funktionalitet som kamera+bildrulle+molntjänst ger i en smartphone, men där ni själva har kontroll på er data genom hela processen då foton sparas på er egen lagringsyta istället för i en publik molntjänst. Safesnap är en lösning för att ni som företag skall kunna fotografera med en smartphone i tjänsten och därefter smidigt och säkert synkronisera fotografierna till er egen lagringsytaDet går även att ställa in så att bilderna automatiskt raderas från den mobila enheten efter att de sparats på backend. Detta ger er som kund full kontroll på data i form av ljud, bild och video samt att administrations- och hanteringsarbetet underlättas betydligt.  

Appgranskning 

Appgranskning hjälper er som företag att säkerställa vilken data en app samlar in och vart det hamnarPromobility granskar löpande och systematiskt de appar ni önskar att erbjuda verksamheten och ger er en överblick över vilken data appen hanterar och vill ha tillgång till, hur väl utgivaren beskriver syftet med datatillgången samt vår sammantagna bedömning och användningsrekommendation baserat på vår granskning. Granskningen genomförs av våra säkerhetsexperter genom ett strukturerat och effektivt upplägg via vårt egenutvecklade appgranskningsverktyg. Tillsammans med specifika förutsättningar och krav från er organisation tas ett rapportunderlag fram för varje appgranskning. Rapporten från granskningen ger er som kund ett beslutsunderlag för att kunna ta ställning till om appen skall erbjudas verksamheten eller inte. Om ni som kund väljer att ta in en initialgranskad app i verksamheten så kommer vi att genomföra en ny granskning i samband med varje ny versionsrelease. 

Vitlista som tjänst 

Vitlista som tjänst är en prenumerationstjänst från Promobility där vi ger er som kund en lista över de vanligaste företags- och konsumentapparna som finns på marknaden, såsom produktivitetsapparautentiseringsappar, betal- och bankappar, resebokningsappar m.m. Vi granskar kontinuerligt apparna och skapar en vitlista med av oss godkända apparSyftet med vitlistan är att ni som kund skall känna er trygga med att erbjuda verksamheten ett stort utbud av appar samtidigt som ni vet att de är granskade och säkra att använda. Vitlistan används sedan som underlag för att konfigurera tillåtna appar i MDM-plattformen. 

Förvaltningstjänster 

Förvaltning MDM 

Vi tar hand om och proaktivt underhåller MDM-miljön och säkerställer att den är i drift och fungerar applikationsmässigt över tid genom att övervaka samt genomföra återkommande förvaltande uppgifter såsom genomgång av server- och applikationsloggar, åtgärder av eventuella fel eller varningar, plattformsuppdateringar, registervård och certifikathanteringVi inkluderar även reaktiva förvaltningsåtgärder såsom tillägg, ändring, flytt eller borttagning av användare och konton, policys, grupper, appar m.m. allt till en fast månadskostnad! 

Förvaltning MTD 

Vi tar hand om och proaktivt underhåller er befintliga MTD-plattform och säkerställer att den är i drift och fungerar applikationsmässigt över tid genom att övervaka samt genomföra återkommande förvaltande uppgifter såsom genomgång av släppta klientapplikationsuppdateringar, livscykelhantering av EMM-integration, signeringscertifikat och liknande. Vi utför också reaktivt förvaltande åtgärder såsom att hantera flytt, tillägg, ändring och borttagning av användare och enheter, policys, larmkategorier m.m. 

Övervakning (mSOC) 

Promobility erbjuder en övervakningstjänst för larm och incidenter på mobila enheter som genereras via övervakningsverktyg såsom installation av skadliga appar, surf på osäkra nätverk, phising-attacker eller andra avvikelser. Vi planerar, designar, implementerar, driftar och optimerar nödvändiga övervakningssystem samt hanterar hela kedjan från upptäckt och forensisk analys till hantering av incidenter enligt överenskommen incidentplan. Syftet med tjänsten är snabbt och systematiskt upptäcka skadliga avvikelser samt att åtgärda dem innan de får en stor utbredning.

Support 

Vi hjälper ert företag med specialistkompetens inom hela det mobila IT-området. Våra supporttjänster finns i flera nivåer beroende på er verksamhet behov och garanterar tillgänglighet till specialistkompetenser med redundansen utpekad kontaktperson för tjänstens totala innehåll samt förvaltningsmöten på månadsbasis. Vi hanterar både andra och tredjelinjesupport med generella mobil IT-ärenden, till ärenden med hög komplexitetDen stora styrkan i Promobilitys supporttjänst är den höga kompetensen som sörjer för en snabb och kvalitativ lösningstid med ytterst liten inblandning av tredje part såsom applikationstillverkare.  

Rådgivning– och konsulttjänster 

Dra nytta av våra specialistkonsulter inom mobil IT! Vi har en mångårig erfarenhet inom detta område och kan hjälpa ert företag med båda att effektivisera det befintliga, eller skapa nya förutsättningar för att möta morgondagens utmaningar.   

Rådgivning och konsulting inom IT-säkerhet 

Vi hjälper er med IT-säkerheten ur ett mobilt perspektiv men med IT i sin helhet i beaktande. Vi kan hjälpa er att säkerställa hög säkerhet i komplexa mobila lösningar, utforma och dokumentera IT-säkerhetskrav samt stödja projekt och förvaltning i val och utformning av IT-säkerhetslösningar. Granskning av kvalitetsnivåer på implementerade it-säkerhetslösningar ex. MDM och MTD till penetrationstester av mobila enheter. Promobilitys spetskompetens och erfarenhet inom området Mobil IT har sin bakgrund i IT-säkerhet ur ett totalt IT-perspektiv och med denna samlade kompetens kan ni känna er trygga med resultatet av vårt arbete.  

Strategi 

Vi hjälper er som kund att etablera strategier inom mobilitet så dessa blir en del av företagets övergripande strategier, där vi djupdyker i vilka mål och visioner som finns för att ta fram handlingsplanen som tar er dit. 

Processer och arbetssätt 

För att kunna dra nytta av alla de fördelar som en smartphone eller surfplatta ger är det viktigt att använda sig av genomarbetade processer och verktyg som t.ex. stöttar till att ta fram och förvalta användarvänliga och säkra appar. Vi utvecklar även iOS– och Androidappar som underlättar befintliga arbetssätt. 

Teknisk rådgivning 

Som oberoende specialister stöttar vi er som kund och ger råd i valet av säkerhetslösningar, där vi alltid utgår från både verksamhetens och IT:s behovsbild. Det kan till exempel vara vid plattformsval av MDM/UEM eller MTD/MTP, eller hur ni bäst förvaltar eller konfigurerar en befintlig lösning. Vi stöttar även vid framtagande av policys och regelverk för hantering av informationssäkerhet, för användning av mobila enheter samt översätter verksamhetens behov till en kravspecifikation mot IT eller mot en leverantör. 

Teknisk konsulting 

Konfigurera system, etablera nya funktioner, uppdatera plattformar, integrationer, skapa och uppdatera systemdokumentation m.m. Vi har tekniska konsulter som kan hjälpa er med det mesta inom mobil IT med resultat av hög kvalitet. 

Utbildning 

Det ska vara lätt att göra rätt! Att kunna göra rätt är dock avhängt på att alla vet vad “rätt” innebär. Genom att utbilda verksamheten inom säkerhet minskas risken för att information hanteras felaktigt genom den mänskliga faktorn. Genom att utbilda teknisk personal inom en specifik lösning ökar värdet av vad lösningen erbjuder. Här stöttar vi både verksamhet och IT i att göra saker på rätt sätt. 

Omvärldsbevakning 

Den tekniska utveckling går snabbt och som företag kan det vara svårt att navigera i det ständiga bruset och veta vad som är relevant. Promobility hjälper ert företag att strukturerat och kontinuerligt bevaka omvärlden utifrån ett mobilt perspektiv med säkerhet i fokus. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

  Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

  Integritetspolicy

  © Copyright 2022 Promobility