Penetrationstest och sårbarhetsgranskning

Skapa kontroll över er digitala affärsrisk

Vad händer när vi digitaliserar våra verksamheter?

Digitalisering och ökad användning av modern informationsteknologi är här för att stanna. Det kommer att påverka det flesta företag och organisationer på ett eller annat sätt för att bidra till effektivisering, relevans eller ren överlevnad.

De flesta digitala lösningar och IT-system har en stark knytning till företagets dagliga verksamhet. Driftsavbrott och otillgängliga system får en direkt påverkan på effektiviteten och i förlängningen även på ekonomin om det inte snabbt kan åtgärdas. Säkerhetsbrister är bidragande orsaker till att IT-system dels blir otillgängliga och även till att data läcker till orätta händer. Det är det tråkiga och bistra verkligheten. Men, det finns hjälp att få!

Vi på Promobility tycker att det är bättre att reducera den digitala affärsrisken genom att leta efter brister i miljön innan någon annan gör det. Och såklart åtgärda dem innan någon utnyttjar dem.

Kostnadseffektiva säkerhetstester

Vår devis är att IT-säkerhet inte skall kosta mer än risken man utsätter sig för. Vi vet att små åtgärder ofta kan göra stor effekt och strävan efter perfektion är ofta inte nödvändigt i förhållande till kostnaderna. Vi har därför valt att standardisera våra säkerhetstester så att de skall vara enkla att köpa och testresultaten enkla att förstå så åtgärderna blir enkla att genomföra. Vi utför penetrationstester och sårbarhetsgranskningar av bland annat:

  • Appar
  • e-handel
  • Klient (iOS, Android, Windows)
  • IoT-lösningar
  • Webb

Standardiserad testmetod

Vi tror att det finns en stor okunskap runt IT-säkerhet med en förutfattad mening att IT-säkerhetsarbete är en kostsam investering som inte skapar affärsnytta. Vi vill ändra på det. Vår idé är att smälta samman vår kunskap med tekniska lösningar och tillsammans med bra struktur kunna erbjuda IT-säkerhet till alla företag. Målsättningen är att lyfta lägstanivån och reducera onödig digital affärsrisk. Alla våra säkerhetstester genomförs strukturerat baserat på fördefinierade kontrollmål som anpassas till vad som skall testas. Med denna metod blir startsträckan kort och arbetet kan genomföras snabbt med hög kvalitet.

PENETRATIONSTEST OCH SÅRBARHETSGRANSKNING

Vad är det som testas?

Identitetshantering

Vi säkerställer så att åtkomstkontroller hanteras ändamålsenligt

Incidenthantering

Vi kontrollerar behov och förmåga av incidentupptäkt

Applikation

Vi kontrollerar om specifika appar eller webbapplikation innehåller säkerhetsbrister

Infrastruktur och konfiguration

Vi kontrollerar infrastruktur- och systemkonfigurationer

Riskmedvetenhet

Vi mäter riskmedvetenhet hos användarna

Processer och rutiner

Vi går igenom befintliga processer och rutiner

LÄS MER

Hur vet vi var vi skall börja?

Behöver ni hjälp att analysera och prioritera ert säkerhetsarbete? Läs mer om våra tjänster för Strategi och riskhantering.

Strategi och riskhantering

Promobility är en IT-partner inom mobilitet och digital säkerhet. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management (UEM), IT-säkerhet, iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2021 Promobility