Penetrationstest och sårbarhetsanalys

Skapa kontroll över er digitala affärsrisk

Vad händer när vi digitaliserar våra verksamheter?

Digitalisering och ökad användning av modern informationsteknologi är här för att stanna. Det kommer att påverka det flesta företag och organisationer på ett eller annat sätt för att bidra till effektivisering, relevans eller ren överlevnad.

De flesta digitala lösningar och IT-system har en stark knytning till företagets dagliga verksamhet. Driftsavbrott och otillgängliga system får en direkt påverkan på effektiviteten och i förlängningen även på ekonomin om det inte snabbt kan åtgärdas. Säkerhetsbrister är bidragande orsaker till att IT-system dels blir otillgängliga och även till att data läcker till orätta händer. Det är det tråkiga och bistra verkligheten. Men, det finns hjälp att få!

Vi på Promobility tycker att det är bättre att reducera den digitala affärsrisken genom att leta efter brister i miljön innan någon annan gör det. Och såklart åtgärda dem innan någon utnyttjar dem.

Kostnadseffektiva penetrationstester och sårbarhetsanalyser

Vår devis är att IT-säkerhet inte skall kosta mer än risken man utsätter sig för. Vi vet att små åtgärder ofta kan göra stor effekt och strävan efter perfektion är ofta inte nödvändigt i förhållande till kostnaderna. Vi har därför valt att standardisera våra säkerhetstester så att de skall vara enkla att köpa och testresultaten enkla att förstå så åtgärderna blir enkla att genomföra. Vi utför penetrationstester av bland annat:

  • Appar
  • e-handel
  • Klient (iOS, Android, Windows)
  • IoT-lösningar
  • Webb

Vi utför också sårbarhetsanalyser för att hjälpa er att identifiera var era brister är som störst och hjälper er att navigera i vilka åtgärder som är mest nödvändiga. Vi utför våra sårbarhetsanalyser utifrån angriparens perspektiv, på så sätt blir resultatet verklighetsförankrat och ni får en tydlig bild över hur angrepp troligtvis kommer att gå till för just er verksamhet.

PENETRATIONSTEST OCH SÅRBARHETSANALYS

Säkerhet genom hela miljön

Identitetshantering

Vi säkerställer så att åtkomstkontroller hanteras ändamålsenligt

Incidenthantering

Vi kontrollerar behov och förmåga av incidentupptäkt

Applikation

Vi kontrollerar om specifika appar eller webbapplikation innehåller säkerhetsbrister

Infrastruktur och konfiguration

Vi kontrollerar infrastruktur- och systemkonfigurationer

Riskmedvetenhet

Vi mäter riskmedvetenhet hos användarna

Processer och rutiner

Vi går igenom befintliga processer och rutiner

LÄS MER

Hur vet vi var vi skall börja?

Behöver ni hjälp att analysera och prioritera ert säkerhetsarbete? Läs mer om våra tjänster för Strategi och riskhantering.

Strategi och riskhantering

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility