Mobile Security Center of Excellence

En enkel väg till en säkrare IT-miljö

Utbredningen av smartphones och tablets hos svenska företag är stor och ofta ett naturligt arbetsredskap i en användares vardag. Användaren kan mejla, titta i sin kalender, synka kontakter och kanske även nyttja en verksamhetsprocess på sin smartphone med hjälp av en app. Gränsen mellan arbete och fritid är dessutom diffus och det är inte ovanligt att företagets smartphone är lika med användarens privata smartphone i praktiken.

Så vad innebär det för IT-säkerheten? Det är viktigt att förstå att säkerhet inom mobil IT inte bara handlar om att skydda informationen på själva telefonen, utan också säkerställa att inte telefonen blir angriparens brygga in till företagets IT-miljö. Angrepp via SMS, e-post, skadliga appar och webbsidor eller osäkra WiFi-nätverk är vektorer som förekommer och utgör en säkerhetsrisk om det inte hanteras på rätt sätt. Dessutom kan apparna på telefonen läcka data till tredje part genom att användaren har godkänt detta, kanske helt utan förståelse varför. Men det finns massor av bra verktyg och arbetssätt för att försäkra sig om att era telefoner blir säkra och kan användas som de kraftfulla verktyg de faktiskt är.

Vad är Mobile Security Center of Excellence?

Världens informationsflöden ökar, alltmer digitaliseras och lagar och regler skärper kraven på att vi skall hålla koll på vårt data. IT-säkerhet blir därmed allt viktigare för varje dag som går, precis som risken för att utsättas för en incident ökar. Vi vet också att världen förändras i ett högt tempo och därför har vi skapat en tjänst som hjälper er med mobil IT-säkerhet genom support, omvärldsbevakning, rådgivning och ett antal standardtjänster som kan avropas vid behov för att analysera, förbättra och förstärka er totala IT-säkerhet. Vi är experter på mobil IT-säkerhet, men vi kan också IT-säkerhet i stort och förstår hur man integrerar mobil IT in i helheten.

EXPERTKOMPETENS NÄR NI BEHÖVER DEN

Vad ingår?

Support och omvärldsbevakning

Få regelbundet reda på vad som händer i omvärlden som kan påverka er IT-säkerhet så att ni undviker incidenter. Behöver ni support så ingår det också.

Rådgivning och konsulting

Vi hjälper er med teknisk rådgivning, arkitekturdesign, integrationsstrategier, lösningsdesign kopplat till verksamhetsriktlinjer, kravställan och analys eller utredning av incidenter.

Appsäkerhet

Vi hjälper er med dataflödesanalyser av både interna och publika appar, utvärdering av utvecklingsramverk i apputvecklingsprojekt, appsäkerhetstester, säkerhetsåtgärder i appar eller penetrationstester av appar.

Säkerhetstester

Säkerställ så att befintlig miljö är säker genom säkerhetstester av era smartphones, verksamhetens motståndskraft vid en smishingattack eller få hjälp med säkerhetsgranskning av mobil IT-infrastruktur.

Utredningar

Vi hjälper er med utredning av detekterade incidenter innefattande detaljerad utredning av tillvägagångssätt, eventuell skada och upphov till händelsen, samt ger er förslag för att förhindra liknande incidenter i framtiden.

Avtalad servicenivå

För att säkerställa att ni som kund får tillgång till den hjälp ni behöver när ni behöver den så omfattas tjänsten av ett SLA.

WHITE PAPER

Snabbguiden till en säkrare IT-miljö

Läs vårt white paper ”Låt inte perfekt stå i vägen för bra” och få 5 konkreta tips på hur ni kan öka säkerheten på era smartphones.

Lär dig mer

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility