MDM som tjänst

En tjänst som underlättar hanteringen av mobila enheter, både för IT och för slutanvändarna

Gör ett självtest

Vi gör jobbet, ni får fördelarna

Sitter ni och manuellt konfigurera era mobila enheter? Sliter ni med att hantera Apple ID’n och Google Play- konton? Har ni en mobil policy men är osäkra på om användarna faktiskt lever efter den? Ni är inte ensamma om ni har svart ”ja” på någon av frågorna ovan. Det är tyvärr många organisationer som ännu inte har den grundläggande kontrollen över de mobila enheterna. Helt i onödan.

Med ett Mobile Device Management-system på plats får ni direkt kontroll över de mobila enheterna t.ex. vilka de är, vem som använder dem, vilka versioner av operativsystem som används och att informationen på dem hanteras på ett säkert sätt.

Promobilitys MDM som tjänst är en molnbaserad, standardiserad och skalbar tjänst som ger ert företag kontroll på era mobila enheter och dess innehåll samt säkerställer så att era användare kan arbeta mobilt effektivt och störningsfritt. Utformningen av tjänsten gör att den är lätt att etablera och kräver inga stora investeringar i infrastruktur. Tjänsten bygger på IBM MaaS360 som är en väletablerad plattform som ger bra förutsättningar att accelerera sin mobilitet, oavsett vilken nivå man står på idag.

I tjänsten ingår uppsättning som ger er stöd att bland annat automatiskt fjärrkonfigurera mobila enheter med e-post, Wifi, appar och säkerhetsinställningar samt integration mot ex. katalogtjänst för en effektiv användaradministration. Licenser, support och förvaltning ingår och allt detta levereras till en fast månadskostnad per enhet – där ni kan öka eller minska antalet användare i tjänsten.

GÖR SJÄLVTESTET

Har ni kontroll på den mobila arbetsplatsen?

Här kan ni göra vårt självtest som visar om ni har en grundläggande kontroll över den mobila arbetsplatsen. Testet består av 9 påståenden inom 3 kategorier, och när samtliga påstående är besvarade får ni en rapport med rekommendationer.

Klicka på knappen nedan för att starta testet! Lycka till!

Kontroll

Har ni kontroll på era mobila enheter?

Vet ni hur många mobila enheter som finns inom er verksamhet och vilket innehåll som finns på dem?

Att veta vilka mobila enheter och vilka appar som finns på dem är fundamentalt för att kunna arbeta systematiskt med organisationens säkerhet. Det är även grunden i att få kontroll på kostnaderna inom den mobila arbetsplatsen.

1. Enheter

Vi vet exakt hur många mobila enheter som finns inom vår organisation.


2. Appar

Eftersom vi vet vilka applikationer som finns på våra användares mobila enheter känner vi oss trygga med att inga olämpliga appar används.


3. Operativsystem

Om det uppstår problem med säkerhetsluckor eller kompabilitet med enheternas operativsystemen kan vi få en överblick över vilka versioner som används för att kunna åtgärda problemen.


3 av frågor

Säkerhet

Har ni rätt verktyg för att följa er policy?

Har ni en policy som beskriver hur de mobila enheterna får användas, och har ni möjlighet att se till att den efterlevs?

Att ha en policy för mobila enheter är bra, men än viktigare är att få verktyg som hjälper till att följa den. Det kan vara allt från att tvinga en låskod till att känna er trygga med att företagets information hanteras på ett säkert sätt.

4. Efterlevnad

Vi har de verktyg som krävs för att efterleva vår mobila policy.


5. Skydd av data

Både verksamheten och IT känner sig trygga med att företagets data är skyddad på de mobila enheterna.


6. Fjärradering

Om en mobil enhet blir stulen, om en anställd slutar eller byter mobil enhet har vi möjlighet att fjärradera företagsrelaterad information från enheten.


6 av frågor

Administration

Går mycket tid åt för administration?

Hur mycket tid lägger ni på att administrera de mobila enheterna?

Genom att automatisera konfigurationen av de mobila enheter sparas många timmar av arbete, samtidigt som det även minskar antalet supportärenden relaterat till t.ex. hanteringen av användarkonton.

7. Konfiguration

Vi lägger mycket tid på att manuellt konfigurera de mobila enheterna.


8. Konton

Vi skapar Apple ID och Google Play konton manuellt åt våra användare vilket tar en hel del tid.


9. Appstore

Vi kan enkelt få ut de appar som vi tycker är lämpliga åt våra användare.


9 av frågor

RESULTAT

Ditt resultat för mobil IT-säkerhet

Bra jobbat! Ni har kommit en god bit på väg när det gäller mobil IT-säkerhet och det kan vara läge att ta nästa steg. Hör av er till oss så ser vi tillsammans över hur ni på ett tryggt och säkert sätt kan utnyttja den fulla potentialen i de mobila enheterna.

Grattis! Ni har kommit en bit på väg, men det verkar som att det finns lite kvar att jobba på innan ni har förutsättningarna på plats för att på ett säkert och kontrollerat sätt arbeta med de mobila verktygen. Hör av er till oss så hjälper vi er att ta nästa steg!

Kul att ni är intresserade av MDM och hur det kan hjälpa er att spara tid samtidigt som ni ökar kontrollen och säkerheten kring era mobila enheter. Här finns det en stor vinning att se över både kontrollen, säkerheten och administrationen i hur ni arbetar mobilt. Hör av er till oss så hjälper vi er!

0

Kontroll

0

Säkerhet

0

Administration

Ditt resultat i självtestet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Har du frågor?

Christoffer Widjeback
christoffer@promobility.se
08-120 134 00

Sammanfattning

1. Enheter

Vi vet exakt hur många mobila enheter som finns inom vår organisation.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Att ha kontroll på vilka enheter som organisationen har samt vem som har dem är en av nyckeldelarna i en hållbar livcykelhantering. Med ett MDM-verktyg som är integrerat med AD får man i realtid information om vem som har respektive enhet och om det finns enheter inom organisationen som inte används. Detta kan till exempel användas för att inte enheter skall försvinna när personer slutar.

2. Appar

Eftersom vi vet vilka applikationer som finns på våra användares mobila enheter känner vi oss trygga med att inga olämpliga appar används.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Nedladdning av appar bör ske från betrodda källor, exempelvis från App Store eller Google Play. Om källan inte är betrodd ökar risken att få in skadlig kod på de mobila enheterna. Det kan även finnas appar som av olika anledningar är olämpliga att använda, och med ett MDM-verktyg på plats syns det snabbt vilka appar som finns installerade på de managerade enheterna.

3. Operativsystem

Om det uppstår problem med säkerhetsluckor eller kompabilitet med enheternas operativsystemen kan vi få en överblick över vilka versioner som används för att kunna åtgärda problemen.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Ibland uppstår det säkerhetsluckor i de mobila operativsystemen. För att skydda enheterna mot skadlig kod eller attacker behöver operativsystem uppdateras kontinuerligt, antingen automatiskt eller genom särskild rutin. Med ett MDM-verktyg på plats förenklas detta avsevärt.

4. Efterlevnad

Vi har de verktyg som krävs för att efterleva vår mobila policy.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Många organisationer har en IT-policy med regler för användandet av de mobila enheterna, men saknar möjligheten att se till att dessa efterlevs. Med ett MDM-verktyg kan man enkelt säkerställa att användarna följer policys genom att t.ex. göra det nödvändigt att använda en lösenkod för att komma åt informationen på enheten.

5. Skydd av data

Både verksamheten och IT känner sig trygga med att företagets data är skyddad på de mobila enheterna.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Det är viktigt med tydliga bestämmelser och rutiner som beskriver hur användarna får använda de mobila enheterna utanför tjänsten. Om man tillåter privat användning är det även viktigt att man på ett säkert sätt kan hantera organisationens data på enheten utan att detta påverkar den privata delen, vilket kan hanteras med ett MDM-verktyg.

6. Fjärradering

Om en mobil enhet blir stulen, om en anställd slutar eller byter mobil enhet har vi möjlighet att fjärradera företagsrelaterad information från enheten.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Vid förlust av en mobil enhet är det viktigt att organisationens data ej kommer i fel händer. Då kan det även vara bra att ha alternativen att radera hela enheten eller radera enbart organisationens data. Med ett MDM-verktyg ges möjligheten att centralt hantera detta.

7. Konfiguration

Vi lägger mycket tid på att manuellt konfigurera de mobila enheterna.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Många organisationer sköter uppstarten och konfigurationen av de anställdas enheter manuellt. Detta innebär mycket administrativ tid då det kan finnas många resurser som behöver konfigureras, t.ex Wi-Fi, e-post och interna applikationer. Med ett MDM-verktyg finns det möjlighet att räkna hem stora delar av licenskostnaden enbart genom tidsbesparingen i konfiguration och support av mobila enheter.

8. Konton

Vi skapar Apple ID och Google Play konton manuellt åt våra användare vilket tar en hel del tid.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Skapandet av Apple ID eller Google Play åt en användare är väldigt tidskrävande. Om privata konton tillåts äger användaren även en eventuell backup efter de slutat. Genom att nyttja företagskonton istället för privata användarkonton får organisationen kontroll över innehållet på de mobila enheterna.

9. Appstore

Vi kan enkelt få ut de appar som vi tycker är lämpliga åt våra användare.

Ditt svar: Instämmer

Tips!

Genom att tillhandahålla en företagsunik Appstore med ett MDM-verktyg kan man rekommendera applikationer som är nödvändiga för verksamheten. Man kan även säkerställa att standardiserade verktyg används för att begränsa supporten till endast godkända appar.

Varför Mobile Device Management?

MDM SOM TJÄNST

Minskad administration

...tack vare en automatisk konfiguration av enheterna, samt hantering av Apple- och Google-konton.

Enklare för användaren

...tack vare en förenklad uppstart. Rätt appar finns installerade från start. Enklare åtkomst till företagets information.

Ökad säkerhet

…eftersom företagets information är krypterad och kan raderas om enheten försvinner vid stöld eller att en anställd slutar.

Bättre kontroll

…eftersom ni vet exakt hur många mobila enheter som finns och hur informationen hanteras på dem.

Ökad produktivitet

...eftersom användaren får säker tillgång till företagets resurser så arbetet kan utföras på distans.

Enklare livscykelhantering

...eftersom operativsystem, appar och inställningar uppdateras centralt.

Cybersäkerhet inom Mobilt IT

WHITE PAPER

Läs vårt white paper ”Låt inte perfekt stå i vägen för bra” och få 5 konkreta tips på hur ni kan öka säkerheten på era smartphones.

Lär dig mer

MDM SOM TJÄNST

Kom igång

1

Uppstart

Vi identifierar era behov och rekommenderar rätt nivå av tjänsten inom kategorierna e-post, Wifi, appar m.m.

2

Grunduppsättning

Vi etablerar tjänsten enligt era behov med en robust och säker grunduppsättning samt integrerar mot andra system såsom katalogtjänst för en effektiv hantering med hög automation

3

Driftsättning

När grunduppsättningen är klar är ni redo att börja ta kontrollen över era mobila enheter och underlätta för era användare. Vi förser er med utbildningsmaterial för att ni enkelt skall komma igång.

4

Förvaltning

Vi ser till så att tjänsten fungerar och hjälper er om ni får problem. Vår målsättning är att det skall fungera så störningsfritt som möjligt!

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility