Strategi för mobil säkerhet blev nästa steg

September, 2022.


Efter flera genomförda cybersäkerhetsinitiativ valde Gästrike Vatten att göra samma sak för företagets smartphones. Behovet tog ursprung i att förstå vilka förutsättningar som fanns och vad som behövde göras för att skapa en säker och produktiv mobil arbetsplats.

Med samhällskritisk verksamhet kommer ett stort ansvar. Detta gäller även för Gästrike Vatten som ansvarar för dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i fem kommuner. I en modern tid där stora delar av verksamheten vilar på effektiva digitala lösningar blir cybersäkerheten en viktig komponent för att skydda både tillgångar och säkerställa produktionen. Som en del i Gästrike Vattens förbättringsarbete inom cybersäkerhet var verksamhetens mobiltelefoner, vilket är ett viktigt verktyg, näst på tur. Målet var att lägga en strategi för en säker hantering av verksamhetens mobiltelefoner.

Gästrike Vatten tog hjälp av Promobility för att nå detta mål. Projektet inkluderade en förstudie för att fastslå både nuvarande cybersäkerhetsförutsättningar för mobiltelefoner samt en målbild anpassad för verksamheten. Som en del av detta genomförde Promobility både penetrationstester, medvetandetest och granskning av den IT-infrastruktur som mobiltelefonerna är beroende av för att fungera.

Projektet levererade en detaljerad bild över nuläget innefattande både teknik, processer och medvetenhet. Med detta som grund arbetade Gästrike Vatten och Promobility tillsammans fram en plan. Planen inkluderade hur mobiltelefonernas säkerhet kunde förbättras, hur användarnas riskmedvetenhet kunde ökas samt hur informationssäkerhetsarbete även kunde appliceras på mobiltelefoner och dess appar.

”-Promobilitys förstudie levererade över förväntan. Att förstå både hur vi ligger till och vart vi ska är avgörande för att kunna lyckas. I detta projekt har vi fått hjälp med både nulägesanalys och en konkret handlingsplan som pekar ut vår riktning. Dessutom har det varit en lärorik resa där vi numer är bättre rustade både tekniskt och kompetensmässigt för framtiden. – säger Jan Selin, IT-ansvarig på Gästrike Vatten.”

Promobility är experter på cybersäkerhet bland annat inom mobil IT. Vi finns för att hjälpa våra kunder att förstå sina utmaningar likväl som att hjälpa dem att bli av med dem. En förstudie inom mobil IT-säkerhet är ett bra sätt att snabbt komma i gång med mobiltelefonernas cybersäkerhet. Ni får en förståelse för både vad ni har och vad ni behöver – och vad som behöver göras för att hantera det som saknas. Förstudien täcker in områdena Nätverkssäkerhet, Klientsäkerhet, Processer och rutiner samt Medvetenhet.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Publicerat
tisdag 20 september, 2022
Ämnen
android Cybersäkerhet EMM Informationssäkerhet iOS Kundcase

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility