Kampanj – Säkerhetstest Smartphones

Oktober månad är Europeiska Cybersäkerhetsmånaden och Promobility vill bidra till att synliggöra och skapa medvetenhet kring mobil IT-säkerhet, ett område som de flesta förbiser och som därför blir en allt populärare måltavla för angrepp mot företag och organisationer. Vill ni få en oberoende granskning och utvärdering av hur långt ert nuvarande skydd för smartphones räcker?

För de 5 första organisationerna som anmäler sitt intresse i formuläret nedan, bjuder vi kostnadsfritt på ett Säkerhetstest av era smartphones.

Varför skall man säkerhetstesta sin mobila IT-miljö?

Alla företag och organisationer har något att skydda. Oavsett om man är ett privat företag eller en offentlig organisation så lyder samtliga under dataskyddsförordningen GDPR, vilket innebär att man behöver ha kontroll på personuppgifter vilket kan förekomma i e-post eller fotografier tagna med en smartphone etc. Detta är ett grundläggande skäl till att man bör arbeta aktivt med säkerheten på mobila enheter. Där till är intresset för företagshemligheter, pengar, informationsövertag m.m. ytterligare motiv till att risken ökar för att utsättas för angrepp. Den mest grundläggande pusselbiten i ett säkerhetsarbete inom mobil IT är ett MDM-verktyg. Att man har ett MDM-system etablerat i verksamheten betyder inte att man per automatik är skyddad mot säkerhetshot på sina smartphones. Det är viktigt att installation, och framförallt konfiguration av MDM-systemet är korrekt utfört för att minimera risker för sårbarheter. Exempel på förekommande kvalitetsbrister är att viss konfiguration har missats, ställts in fel, konfigurationen täcker inte alla användningsscenarion, är motstridiga eller otillräckliga. För att säkerställa att MDM-verktyget gör sitt jobb så bör man säkerhetstesta sina smartphones. Man får då en bild över vilket faktiskt skydd verksamhetens smartphones har och därmed en större möjlighet att hantera eventuella sårbarheter.

Vad innebär ett säkerhetstest på smartphones och hur går det till?

Syftet med säkerhetstestet är att ta reda på om er verksamhets smartphones är motståndskraftiga mot verkliga angrepp. Detta innebär att testet i huvudsak genomförs ”offensivt”, dvs. genom ett verkligt angrepp.

Tekniska förutsättningar för att kunna genomföra testet:

 • Vi får tillgång till en iOS-enhet och/eller en Android-enhet
 • Ett testkonto

Säkerhetstestet innehåller två sms-angrepp samt fyra Wifi-angrepp.

Vad händer efter testet?

Efter genomfört test kommer vi presentera resultatet på följande sätt:

 • Inspelad film av angreppen
 • Testrapport innehållande sammanfattning av resultatet
 • Förslag på förbättringar
 • Möte där vi sammanfattar och presenterar resultatet

För er trygghet

Självklart avtalar vi om vad som ska göras. Överenskommet avtal kommer att innehålla följande områden och skall vara på plats innan säkerhetstest genomförs.

 • Scope – vad skall testas och vad behöver ni göra
 • Rules of engagement – vad är tillåtet under testet
 • Sekretessavtal

 

Vid frågor kontakta:

Christoffer Widjeback
christoffer.widjeback@promobility.se
0706 – 17 76 04

 

Intresseanmälan

  Villkor för kampanjen

  Intresseanmälan skall göras under oktober månad och skall genomföras senast siste november 2020.

  Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

  Integritetspolicy

  © Copyright 2023 Promobility