Safesnap – tidsvinster

Fotografera, för över bild med mail, gallra i telefonen, spara i datorn, gallra i mailen, bearbeta bilden.

Eller…

Fotografera och bearbeta bilden i datorn – resten tar Safesnap hand om automatiskt med en tidsvinst på 82% och dessutom en säkrare hantering!

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility