Cybersäkerhet inom Mobilt IT – En artikelserie om mobil säkerhet i 6 delar 

”Mobiltelefoner kräver tekniskt underhåll och övervakning precis som andra IT-system”.
Detta och mycket annat konstaterar sju myndigheter i ett gemensamt arbete sammanfattat i två rapporter rörande cybersäkerhet.  

Vad är då viktigt att tänka på när det gäller IT-säkerhet i de mobila enheterna? Promobility har läst rapporterna och i en egen artikelserie på 6 delar ”Cybersäkerhet inom mobil IT” kommer vi att förtydliga hur säkerhetsarbete inom mobil IT bör bedrivas.  

Följande konkreta åtgärder kommer att utgöra den röda tråden i artikelserien, åtgärder som är viktiga när det kommer till säkerhet inom mobil IT. Vi kommer även att förklara vad konsekvensen kan bli om man inte utför demDessa åtgärder ersätter dock inte ett systematiskt säkerhetsarbete, men det kan hjälpa till i prioriteringen. 

  • Installera säkerhetsuppdateringar så fort det går 
  • Förvalta behörigheter och använd starka autentiseringsfunktioner 
  • Skapa förståelse hos användaren att agera riskmedvetet  
  • Säkerställ att endast godkända appar får köras (vitlistning) 
  • Uppgradera appar, operativsystem och hårdvara löpande 
  • Säkerställ en förmåga att upptäcka säkerhetshot 

Läs hela vår artikelserie här, vi rekommenderar vi dig även att läsa dessa länkade rapporter ”Cybersäkerhet i Sverige”. 

Vi på Promobility är experter på IT- och informationssäkerhet för mobila enheter och kan hjälpa er att ge råd hur man arbetar just systematiskt med säkerhetsarbetet, och även leverera produkter och tjänster för att få ett så säkert mobilt ekosystem som möjligt. 

 

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility