Del 5 – ”Cybersäkerhet inom Mobil IT” – Uppgradera appar, operativsystem och hårdvara löpande 

Dagens artikel om ”Cybersäkerhet inom Mobil IT” kommer behandla vikten av att hela miljön är uppdaterad beträffande appar, OS och hårdvara. I vår första artikel berörde vi vikten av att snabbt uppdatera operativsystem på de mobila enheterna och hur man kan gå tillväga. Operativsystemet på en mobil enhet är en grundläggande pusselbit att hålla uppdaterat, men det är också viktigt att tänka på det operativsystemet körs på, dvs hårdvaran och även det som körs i operativsystemet dvs apparna. För att uppnå en grundläggande säkerhet är det alltså viktigt att hårdvaran inte är gammal. De flesta hårdvarutillverkarna slutar efter en tid att supportera nya versioner av operativsystemet med effekten av att den aktuella hårdvaran blir kvar på en gammal version oavsett om det finns nya uppdateringar generellt settvilket kan medföra att både kända och okända säkerhetshål inte blir åtgärdade 

Appar behöver också kontinuerligt uppdateras. Liksom för operativsystemen så släpps nya versioner appar löpande. De nya versionerna innehåller vanligtvis ny funktionalitet, men även säkerhetshål täpps till löpande varför det är viktigt att även uppdatera appar.  

Konkreta tips för att säkerställa att hela miljön hålls uppdaterad: 

  • Inför ett systematiserat arbetssätt för att bevaka och förvalta uppdateringar och hårdvara 
  • Livscykelhantera hårdvaran för att säkerställa teknisk följsamhet i kombination med ekonomisk effektivitet. En normal livslängd för en mobil enhet i företaget är 24 månader. 
  • Konfigurera MDM-systemet så att inte användare med gamla app-versioner installerade kan ansluta till företagets miljö 
  • Inför central uppdatering av appar via MDM-verktyg 
  • Uppdateringar av OS, se del 1  

Vi på Promobility kan hjälpa ert företag att etablera processer och arbetssätt för att systematiskt arbeta med förvaltningen av hela den mobila IT-miljön och vi kan även vara den part som förvaltar er miljö. Vi erbjuder dessutom livscykelhanterad hårdvara som säkerställer att ni alltid har rätt hårdvara för era användare. 

 

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility