Del 3 – ”Cybersäkerhet inom Mobil IT” – Skapa förståelse hos användaren att agera riskmedvetet 

Nästa steg i vår artikelserie om ”Cybersäkerhet inom Mobil IT” tittar vi närmare på beteenden hos användaren och hur man får användaren att vara uppmärksam och riskmedveten i vardagen. 

Idag finns det många system och verktyg för att skydda sin data och dessa är en stor hjälp på vägen. Men utvecklingstakten är snabb och för att ytterligare stärka sitt systematiska arbetssätt med säkerhet är det viktigt att användaren förstår risker och agerar medvetet i vardagen för att undvika dataläckage. Oavsett om tekniken tillåter eller inte så är det viktigt att användaren förstår dataläckagerisker som exempelvis att ge en app behörighet till data på den mobila enheten som appen inte behöver för att uppfylla sitt syfte, eller dela med sig av företagsrelaterad information i publika molntjänster såsom chatt eller fillagring 

Konkreta tips för att öka medvetenheten hos användaren 

  • Inför en informationssäkerhetspolicy som även täcker mobil IT. 
  • Genomför en informationskampanj för att utbilda och upplysa användaren. 
  • Följ upp, revidera och förbättra innehållet kontinuerligt. 
  • Repetera. Säkerställa att användarna löpande är upplysta om vad som gäller genom löpande nano-utbildningar.

Vi på Promobility kan hjälpa ert företag att säkerställa så att policys har rätt innehåll, även över tid. Vi kan även hjälpa till med utbildning både för tekniker och slutanvändare för att säkerställa att rätt kompetensnivå finns i företaget. 

 

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility