Apple förbättrar integriteten vid datainsamling

Publicerad 2021-04-15 | Författare Christoffer Widjeback


Datainsamling och spårning av användare är ett vanligt förekommande fenomen och är en del i ett stort ekonomiskt ekosystem för bland annat reklam och annonsering. Att detta gjorts under en längre tid utan att användaren varken medgivit eller ens varit medveten om är ett integritetsproblem. Nu utökar Apple kraven på app-utgivaren som kommer till gagn för slutanvändaren.

IDFA, eller Identifier for advertisers, är ett anonymiserat ID för en mobil enhet motsvarande webbens cookies, som används för att kunna anpassa reklam för användaren i olika sammanhang. I tidigare artiklar har vi beskrivit hur app-utgivare tjänar pengar på att samla in och sälja app-användardata vidare till tredje part, som i sin tur kan använda datat för att spåra och målgruppsanpassa annonser. IDFA är en viktig del i denna datainsamling och spårning.

IDFA ersatte 2012 UDID (Unique device identifier) i samband med lanseringen av iOS 6. UDID är ett statiskt ID som är hårdkodat i hårdvaran, som numer klassas som känsligt. Tidigare hade app-utvecklare tillgång till UDID vilket appar kom att samla in av många tveksamma orsaker. För att förbättra integriteten skapades IDFA som är ett mjukvarugenererat ID, som dessutom användaren kan välja inte dela med sig av för att motverka insamling. App-utvecklare har sedan dess inte tillgång UDID.

iOS/iPadOS 14.5 släpps under våren 2021 och där gör Apple nu en viktig integritetshöjande åtgärd kopplat till IDFA. I tidigare iOS-versioner har appar kunna samla in IDFA-data från användaren utan aktivt medgivande. Användaren har kunnat stänga av insamlingen i Inställningar manuellt, men det har såklart varit med förutsättning att användaren vet att insamlingen sker och att det går att stänga av. Från iOS/iPadOS 14.5 tillförs en teknisk skillnad som ställer krav på att användaren aktivt måste ge sitt medgivande för att appen skall få samla in IDFA. Detta sker då genom en promt som visas i samband att appen startas första gången.

För app-utgivare som vill fortsätta att samla in IDFA krävs en anpassning i appens kod som aktiverar frågepromten för IDFA. Görs inte detta så kommer enheter med iOS 14.5 fortsatt att kunna använda appen, men IDFA kommer inte längre att samlas in för än anpassningen är gjord och användaren aktivt godkänt insamlingen. Förändringen är ett positivt steg för slutanvändaren som nu får än mer kontroll över datainsamling och spårning.

 

Läs mer om app-integritet: Nya integritetsöversikten i App Store inte tillräcklig för företagen

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility