Apputveckling

Vi hjälper er att utveckla innovativa, användarvänliga och säkra appar.

Vi hjälper er med appar, oavsett vad

Möjligheten att underlätta vardagen med hjälp av mobila enheter är enorm, mycket tack vare kapaciteten och formfaktorn på enheterna. Det faktum att de flesta sällan är längre än en arms avstånd från sin smartphone, både på och utanför jobbet, gör det till ett tacksamt verktyg att använda för att förenkla eller förändra arbetssätt till det bättre. Med tanke på vad en smartphone kostar, men även vad man kan göra med dem är det väl onödigt att inte utnyttja dess fulla kapacitet?

Sätt en struktur från start och tänk långsiktigt

Vi på Promobility har utvecklat appar samt hjälpt andra att utveckla appar för Android och iOS sedan 2010. När vi hjälper andra att utveckla appar handlar det ofta om att sätta upp ramverk som hjälper kunden att på egen hand kunna utveckla användarvänliga, robusta och säkra appar. Exempelvis: ”Hur ska appen distribueras till användarna?”, ”Hur företagsanpassas apparna för att förenkla för användarna?”, ”Vilken säkerhetsstandard ska användas för att se till att apparna är säkra?”. Det är några av frågorna som hanteras i den typen av projekt.

Det som många tyvärr missar när de själva utvecklar en app, eller ber någon annan att göra det, är att redan från början tänka på hur appen ska förvaltas. Utöver att vi tar med detta i beaktning när vi sätter upp en struktur för att utveckla appar, hjälper vi även kunder med att strukturera upp just förvaltningen av interna appar.

När vi själva utvecklar appar kan det vara på beställning av en kund, där appen antingen är tänkt för internt bruk eller för att användas av kundens kund. Vi utvecklar även appar där vi själva ser att det finns ett behov, ett exempel på det är Safesnap. Kort och gott, vill ni börja använda era mobila enheter ”på riktigt” hjälper vi er att komma i mål oavsett önskemål.

Tips för lyckad apputveckling

  • För att utveckla en användarvänlig app krävs det att man förstår användarnas behov, även de behoven som användaren själv inte ser. Om man exempelvis ska utveckla en app som är tänkt att förenkla eller förändra en arbetsprocess, är ett beprövat och bra sätt att följa den tänkta användaren genom arbetsprocessen. Ta då även med någon från start som vet vilka möjligheter och begränsningar som Android och iOS ger, samt någon som vet hur appen skall designas för att bli så intuitiv som möjligt.
  • Tänk även på att börja med en enkel prototyp som validerar att appen fyller det tänkta syftet, innan den slutgiltiga appen utvecklas.
  • För att utveckla en säker och robust app krävs det en djup kunskap om utvecklarramverken för iOS och Android, men även infrastruktur i stort så kommunikation med bakomliggande system sker på ett säkert sätt, så rätt autentiseringsmetod används och att informationen lagras enligt gällande regelverk och policys.
  • Även det enkla fyller ofta ett stort syfte! Tänk på att även de enkla apparna som t.ex. digitaliserar ett formulär eller en checklista, tar närvaro, samlar in eller sprider information ofta är enkla att utveckla och innebär en stor nytta för användaren!

APP CENTER OF EXCELLENCE

Behöver ni experthjälp med era appar, men bara ibland?

App Center of Excellence är tjänsten som hjälper er med era appar när behov uppstår.

Lär dig mer

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility