App Center of Excellence

När era kunder älskar fungerande appar

Marknadens förväntan att funktioner som tidigare endast funnits på webben eller som applikationer till en dator skall finnas som en app är högre än någonsin. Man tycker snarare att det är konstigt om det inte finns en app för att lösa sina bankärenden, boka sin resa, titta på streamingtjänster eller använda sociala medier än att man häpnas över att det faktiskt finns. Detta ställer krav på verksamheter som tidigare inte har funnits på de mobila plattformarna att ta sig dit, och gärna snabbt. Att hitta kompetens och resurser för att utveckla en enskild app kan vara enkelt, men att skapa ett strukturerat arbetssätt för sin apputveckling och täcka in delar som användarvänlighet, säkerhet, företagsanpassning, distribution, livscykelhantering, riktlinjer och strategier i en värld som snurrar fortare än någonsin skapar nya utmaningar. En app med dålig kvalitet kan dessutom skada varumärket mer än förstärka det.

Vad är App Center of Excellence?

Vi på Promobility har en samlad erfarenhet inom apputveckling, appförvaltning och appsäkerhet som sträcker sig över 10 år bakåt i tiden. Vi insåg tidigt vikten av att skapa en lösning för verksamheter som utvecklar appar att kunna göra detta kvalitativt och strukturerat i så stor grad som möjligt. Vi vill hjälpa till att motverka driftstörningar och kvalitetsbrister skapat av exempelvis kompetensgap, resursbrist eller avsaknad av struktur. Har ni som kund valt att utveckla era appar själva vill vi verka proaktivt mot er genom rådgivning, resursstöd och ett antal standardiserade komponenter som kan köpas vid behov. Vi finns som ett stöd i utvecklingsprocessen så att ni som kund kan avropa kompetenser och resurser när det behövs, för att skapa en så kostnadseffektiv och kvalitativ apputveckling som möjligt.

Tjänsten App Center of Excellence är en skalbar tjänst för kunder som utvecklar sina appar själv i hög grad, men som behöver stöd i olika delar av utvecklingsprocessen och livscykelhanteringen. Vi ger er ett grundläggande supportramverk och löpande omvärldsbevakning, sedan köper ni kompetensen när ni behöver den – till ett SLA.

EXPERTKOMPETENS NÄR NI BEHÖVER DEN

Vad ingår?

Support och omvärldsbevakning

Få regelbundet reda på vad som händer i omvärlden som kan påverka era appar så att ni undviker driftstörningar. Behöver ni ändå support så ingår det också.

Utvecklingsresurser

Förstärk befintligt utvecklingsteam med fler händer eller ta in expertkompetens när det behövs. Vi hjälper er med utveckling, integration, arkitektur, UX, refactoring, strategi m.m. inom iOS och Android.

Appsäkerhet

Säkerställ så att appen är säker genom ex. utvärdering av utvecklingsramverk, kodgranskning, dataflödesanalys, säkerhetsåtgärder eller penetrationstester.

Appdistribution och förvaltning

Få hjälp med förvaltningen av appen såsom publicering, certifikatshantering, signering eller hantering av intern och extern appbutik.

Företagsanpassning av appar

Förstärk er app för att fungera bättre i en företagsmiljö och öka användarupplevelsen. Vi hjälper er att bygga stöd för att slutkunden skall kunna fjärrkonfigurera appen via sitt MDM-verktyg.

Avtalad servicenivå

För att säkerställa att ni som kund får tillgång till den hjälp ni behöver när ni behöver den så omfattas tjänsten av ett SLA.

LÄS MER

Apputveckling

Funderar ni på att utveckla en app? Läs mer om hur Promobility kan hjälpa er.

Lär dig mer

Promobility är en IT-partner inom modern infrastruktur, digital säkerhet och applikationsutveckling. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom modern klienthantering (MDM, EMM, UEM), offensiv, defensiv och strategisk cybersäkerhet samt iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2023 Promobility